Hotline: 0988 664 857 - 0989 212 431

34 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Matkinhmytan không có chi nhánh

Tin tức

Kính Áp Tròng Freshkon Alluring Eyes

Hàm lượng nước: 55%
Đường kính: 14.2mm
Bán kính cong: 8.6mm
Dãy độ: Từ -1:00 đến -6:00 (bước nhảy 0:25)
Từ -6:00 đến -9:00 (bước nhảy 0:50)


allluring winsome brown allluring mystical black allluring mesmeric black allluring magnetic grey